Çağdaş Sanat Bağlamında Politik Değişimler Sürecinde Plamen Prodanov’un Sanatı

Yazarlar

  • İsmet ÇAVUŞOĞLU

Anahtar Kelimeler:

Sanat- sanatçı- değişim- çağdaş sanat- sosyoloji

Özet

Amaç: Bu çalışma ile günümüzde sanatçının ve izleyicinin nasıl değiştiği, toplumlardaki değişimin, bilimin ve teknolojinin yükselişinin sanat alanına nasıl yansıdığı irdelenerek; bu bağlamda eski Doğu Bloku ülkesi iken 1989’da Demokrasiye geçen ve Avrupa Topluluğu üyesi olan Bulgaristan sanatı örnek alınmış, sanatçının ve izleyicisinin yeni yaşam tarzına göre nasıl değiştiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Yaşanan politik ve kültürel değişimler neticesinde şekillenen yeni sanat anlayışı ve uygulamalar bağlamında örnek olarak ressam Plamen Prodanov’un sanatı değerlendirilmiştir. Makale, sanatçının farklı dönemlerinden eserlerinin görsel örnekleri ile desteklenmiştir.
Bulgular: Sanatçının her dönem toplumlardaki gelişmeler ve değişimler ile ilintili olarak sanat anlayışının ve izleyicinin de sanattan beklentilerinin değiştiği ortaya çıkmıştır.
Sonuç: Bulgaristan’da yaşanan politik ve kültürel değişiklikler bağlamında sanat alanında yaşananlara örnek olarak, sanatçı Plamen Prodanov’un sanatının dönemsel olarak geçirdiği değişim ve gelişme araştırılmış, değişimin önemli olduğu ortaya çıkmıştır.Bunu yaparken onun tüm sanat dönemleri analiz edilmiş, sanatında önemli bir değişiklik ve gelişme yaşandığı gerçeği net olarak görülmüştür.

Referanslar

BATUR, E. (2000), Başkalaşımlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

CLARK, K. (1977), Civilisation (Ç. London & John Murray), London: British Broadcasting Corporation.

NORBERT, L. (1991), Modern Sanatın Öyküsü (C. Çapan, S. Öziş), İstanbul: Remzi Kitabevi.

ŞAPKAROVA, A. International Triennial of Painting Sofia, Aya Press.

TUNALI, İ. (1996), Felsefenin Işığında Modern Resim, İstanbul: Remzi Kitabevi.

İndir

Yayınlanmış

2021-06-29

Nasıl Atıf Yapılır

ÇAVUŞOĞLU, İsmet. (2021). Çağdaş Sanat Bağlamında Politik Değişimler Sürecinde Plamen Prodanov’un Sanatı. ART/Icle: Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 1–20. Geliş tarihi gönderen https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/16

Sayı

Bölüm

Makaleler